Obec Huty

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
01.02.2018 V čl. III. Ujednanie o cene
13.89 € s DPH Obec Huty OZO, a.s., 13.12.2017
31.10.2017 Dohoda o ukončení Zmluvy o zabezpečení zimnej údržby - odhŕňanie snehu zo dňa 29.12.2016
0.00 € s DPH Obec Huty Peter Beda 31.10.2017
31.10.2017 Zmluva o zabezpečení zimnej údržby - odhŕňanie snehu uzatvorená v zmysle §269 ods.2 Obchodného zákonníka v platnom znení
22.00 € s DPH Obec Huty Marcel Danielčák 31.10.2017
17.10.2017 Dodatok č. 1 k licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých, ktorá bola uzatvorená podľa § 40 Autorského zákona č. 618/2003 Z.z.
70.00 € s DPH Obec Huty 3 W Slovakia, s.r.o. 17.10.2017
11.09.2017 Množstvový zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
1/2017
5.94 € s DPH Jozef Badánik - BADAS Obec Huty 05.09.2017
10.08.2017 Zmena technických parametrov zariadenia užívateľa sústavy
0.00 € s DPH Obec Huty Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 28.07.2017
07.08.2017 Oprava havarijného stavu miestnych komunikácií: ku Kubekovcom, k Mišíkovcom, ku Kučerovcom v obci Huty.
221/17/042
10893.38 € s DPH Obec Huty Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s.r.o. 07.08.2017
07.08.2017 Oprava havarijného stavu MK ku Mišíkovcom
500.00 € s DPH Obec Huty Milan Danielčák 01.08.2017
02.08.2017 Poskytnutie schváleného finančného príspevku-pridelenej dotácie ( ďalej len ,,dotácia") prijímateľovi z vlastných príjmov poskytovateľa, na základe žiadosti prijímateľa o poskytnutie dotácie doručenej poskytovateľovi dňa 28. apríla 2017 ( ďalej len ,,žiadosť") na základe zverejnenej výzvy poskytovateľa na predkladanie žiadosti o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK na rok 2017 č. 3/2017, v rámci programu : REGIONÁLNY ROZVOJ.
V3/2017/L/59
800.00 € s DPH Obec Huty Žilinský samosprávny kraj 01.08.2017
26.07.2017 Zmena technických parametrov zariadenia užívateľa sústavy
0.00 € s DPH Obec Huty Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 19.07.2017
26.07.2017 Zmena technických parametrov zariadenia užívateľa sústavy
0.00 € s DPH Obec Huty Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 19.07.2017
24.07.2017 Digitálny archivačný systém a grafické zobrazenie hrobových miest ( ďalej len ,,software" )
553.73 € s DPH Obec Huty 3 W Slovakia, s.r.o. 20.07.2017
24.07.2017 Zmluva o výpožičke nebytového priestoru
0.00 € s DPH Pozemkové spoločenstvo urbariátu Huty Obec Huty 17.07.2017
14.07.2017 Dotácia na opravu zvonov
1000.00 € s DPH Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Huty Obec Huty 12.07.2017
29.06.2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov
1.40 € s DPH Jozef Kyseľ a manželka Zuzana Kyseľová Obec Huty 28.06.2017
Zobrazených 1 - 15 z celkových 93.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7