Obec Huty

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
10.08.2017 Zmena technických parametrov zariadenia užívateľa sústavy
0.00 € s DPH Obec Huty Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 28.07.2017
07.08.2017 Oprava havarijného stavu miestnych komunikácií: ku Kubekovcom, k Mišíkovcom, ku Kučerovcom v obci Huty.
221/17/042
10893.38 € s DPH Obec Huty Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s.r.o. 07.08.2017
07.08.2017 Oprava havarijného stavu MK ku Mišíkovcom
500.00 € s DPH Obec Huty Milan Danielčák 01.08.2017
02.08.2017 Poskytnutie schváleného finančného príspevku-pridelenej dotácie ( ďalej len ,,dotácia") prijímateľovi z vlastných príjmov poskytovateľa, na základe žiadosti prijímateľa o poskytnutie dotácie doručenej poskytovateľovi dňa 28. apríla 2017 ( ďalej len ,,žiadosť") na základe zverejnenej výzvy poskytovateľa na predkladanie žiadosti o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK na rok 2017 č. 3/2017, v rámci programu : REGIONÁLNY ROZVOJ.
V3/2017/L/59
800.00 € s DPH Obec Huty Žilinský samosprávny kraj 01.08.2017
26.07.2017 Zmena technických parametrov zariadenia užívateľa sústavy
0.00 € s DPH Obec Huty Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 19.07.2017
26.07.2017 Zmena technických parametrov zariadenia užívateľa sústavy
0.00 € s DPH Obec Huty Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 19.07.2017
24.07.2017 Digitálny archivačný systém a grafické zobrazenie hrobových miest ( ďalej len ,,software" )
553.73 € s DPH Obec Huty 3 W Slovakia, s.r.o. 20.07.2017
24.07.2017 Zmluva o výpožičke nebytového priestoru
0.00 € s DPH Pozemkové spoločenstvo urbariátu Huty Obec Huty 17.07.2017
14.07.2017 Dotácia na opravu zvonov
1000.00 € s DPH Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Huty Obec Huty 12.07.2017
29.06.2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov
1.40 € s DPH Jozef Kyseľ a manželka Zuzana Kyseľová Obec Huty 28.06.2017
12.06.2017 Zabezpečnie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu-opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá.
3000.00 € s DPH Obec Huty Dobrovoľná požiarna ochrana SR 12.06.2017
30.03.2017 Poistenie majetku pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
341.05 € s DPH Obec Huty Komunálna poisťovňa, a.s. 30.03.2017
22.03.2017 Bezodplatné užívanie prebytočného hnuteľného majetku štátu
1541.16 € s DPH Obec Huty Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 21.03.2017
09.03.2017 Nové označenie čísla dohody
0.00 € s DPH Obec Huty Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 13.02.2017
26.01.2017 Telekomunikačné stĺpy - používané 17 ks,-
17.00 € s DPH Obec Huty Slovak Telekom,a.s. 10.01.2017
Zobrazených 1 - 15 z celkových 88.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6